Przejdź do treści

Komisja Budżetu i Infrastruktury

 • Rodzaj: komisja stała
 • Data powołania: 20-05-2024
 • Uchwała powołująca: Uchwała nr II.5.2024
 • Zakres działania:

  1. Przedmiot działania Komisji obejmuje sprawy dotyczące:

  1)opiniowania projektów uchwał w sprawie budżetu gminy oraz zmian w budżecie ,

  2) podatków i opłat w granicach określonych w odrębnych ustawach,

  3) innych dotyczących finansów publicznych z zakresu działania komisji,

  4) opiniowanie okresowych informacji w sprawie realizacji budżetu przez

  jednostki organizacyjne,

  5) rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu.

  6)utrzymania gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego,

  7) utrzymania zieleni,

  8) zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, odpadów komunalnych,

  9) utrzymanie gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej,

  10) opiniowanie projektów uchwał i zarządzeń dotyczących spraw będących przedmiotem działania Komisji.

  11) analizowania, rozpatrywania i opiniowania innych spraw przekazanych Komisji przez Radę Gminy.


Skład komisji

Imię i nazwisko Funkcja Przynaleźność
1 Paweł Chruścik przewodniczący
2 Cezary Jarocki wiceprzewodniczący
3 Agnieszka Ziemba członek
4 Adam Wachowski członek
5 Błaszczyk Krystyna członek
6 Jan Sobierański członek
7 Marek Siewierski członek
8 Michał Słowiński członek