Przejdź do treści

Prawo lokalne

Lp Tytuł dokumentu Data dodania Typ
1 Poprawna uchwała zmiany w budzecie (PDF, 1.07Mb)
IV Sesja Rady Gminy Gorzkowice
2024-06-10 projekt uchwały
2 zawiadomienie podpisane (PDF, 313.21Kb)
IV Sesja Rady Gminy Gorzkowice
2024-06-06 informacja
3 zmiany w budżecie 12.06. (PDF, 1.02Mb)
IV Sesja Rady Gminy Gorzkowice
2024-06-05 projekt uchwały
4 WPF 12.06. (PDF, 746.63Kb)
IV Sesja Rady Gminy Gorzkowice
2024-06-05 projekt uchwały
5 UCHWAŁA NR powiat bazy danych (PDF, 47.03Kb)
IV Sesja Rady Gminy Gorzkowice
2024-06-05 projekt uchwały
6 UCHWAŁA NR .. zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2023 rok SP ZOZ (PDF, 68.86Kb)
IV Sesja Rady Gminy Gorzkowice
2024-06-05 projekt uchwały
7 Uchwała w sprawie określenia przedmiotu działania komisji (PDF, 62.72Kb)
IV Sesja Rady Gminy Gorzkowice
2024-06-05 projekt uchwały
8 Porządek obrad pdf (PDF, 304.10Kb)
IV Sesja Rady Gminy Gorzkowice
2024-06-05 informacja
9 uchwała komisja rewizyjna(1) (PDF, 60.01Kb)
IV Sesja Rady Gminy Gorzkowice
2024-06-05 projekt uchwały
10 uchwała komisji skarg, wniosków i petycji (PDF, 61.87Kb)
IV Sesja Rady Gminy Gorzkowice
2024-06-05 projekt uchwały
11 uchwała komisja budżetu i infrastruktury (PDF, 62.00Kb)
IV Sesja Rady Gminy Gorzkowice
2024-06-05 projekt uchwały
12 uchwała przewodniczacy komisja Rewizyjnej (PDF, 63.90Kb)
IV Sesja Rady Gminy Gorzkowice
2024-06-05 projekt uchwały
13 diety radni (PDF, 68.40Kb)
IV Sesja Rady Gminy Gorzkowice
2024-06-05 projekt uchwały
14 Projekt uchwały wójt (PDF, 73.37Kb)
IV Sesja Rady Gminy Gorzkowice
2024-06-05 projekt uchwały
15 UCHWAŁA NR powiat bazy danych (PDF, 47.03Kb)
Posiedzenie wspólne komisji
2024-06-04 projekt uchwały
16 Załącznik do uchwały SPZOZ (PDF, 6.20Mb)
Posiedzenie wspólne komisji
2024-06-04 projekt uchwały
17 UCHWAŁA NR .. zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2023 rok SP ZOZ (PDF, 68.86Kb)
Posiedzenie wspólne komisji
2024-06-04 projekt uchwały
18 UCHWAŁA NR powiat bazy danych (PDF, 47.03Kb)
Posiedzenie komisji
2024-06-04 projekt uchwały
19 UCHWAŁA NR .. zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2023 rok SP ZOZ (PDF, 68.86Kb)
Posiedzenie komisji
2024-06-04 projekt uchwały
20 UCHWALA_WA-0031-II-63-24_1_akt (PDF, 227.21Kb)
Posiedzenie komisji
2024-06-04 informacja
21 document (PDF, 240.81Kb)
Posiedzenie komisji
2024-06-04 sprawozdanie
22 UCHWALA_WA-0031-II-67-24_1_akt (PDF, 142.85Kb)
Posiedzenie komisji
2024-06-04 informacja
23 sprawozdanie za 2023 Gorzkowice (PDF, 14.00Mb)
Posiedzenie wspólne komisji
2024-06-04 sprawozdanie
24 sprawozdanie za 2023 Gorzkowice (PDF, 14.00Mb)
Posiedzenie komisji
2024-06-04 sprawozdanie
25 Raport Gorzkowice za 2023 (PDF, 2.39Mb)
Posiedzenie wspólne komisji
2024-05-29 sprawozdanie
26 Raport Gorzkowice za 2023 (PDF, 2.39Mb)
III Sesja Rady Gminy Gorzkowice
2024-05-29 sprawozdanie
27 zaproszenie (PDF, 296.69Kb)
III Sesja Rady Gminy Gorzkowice
2024-05-24 informacja
28 regulamin glosowania. na ławników odt(4) (PDF, 66.85Kb)
III Sesja Rady Gminy Gorzkowice
2024-05-24 informacja
29 Uchwała ławnicy okręg (PDF, 64.56Kb)
III Sesja Rady Gminy Gorzkowice
2024-05-23 projekt uchwały
30 Porządek obrad pdf (PDF, 304.10Kb)
II Sesja Rady Gminy Gorzkowice
2024-05-15 informacja
31 uchwała przewodniczacy komisja Skarg (PDF, 64.95Kb)
II Sesja Rady Gminy Gorzkowice
2024-05-14 projekt uchwały
32 uchwała przewodniczacy komisja Rewizyjnej (PDF, 63.90Kb)
II Sesja Rady Gminy Gorzkowice
2024-05-14 projekt uchwały
33 1 - Gorzkowice- projekt uchwały z uzasadnieniem plan ogólny (PDF, 77.20Kb)
II Sesja Rady Gminy Gorzkowice
2024-05-14 projekt uchwały
34 Projekt uchwały wójt (PDF, 73.37Kb)
II Sesja Rady Gminy Gorzkowice
2024-05-14 projekt uchwały
35 diety radni (PDF, 68.40Kb)
II Sesja Rady Gminy Gorzkowice
2024-05-14 projekt uchwały
36 Uchwała w sprawie określenia przedmiotu działania komisji (PDF, 62.72Kb)
II Sesja Rady Gminy Gorzkowice
2024-05-14 projekt uchwały
37 Uchwała przedmiot edukacji i ochrony zdrowia (PDF, 61.35Kb)
II Sesja Rady Gminy Gorzkowice
2024-05-14 projekt uchwały
38 uchwała komisja edukacji i ochrony zdrowia (PDF, 61.62Kb)
II Sesja Rady Gminy Gorzkowice
2024-05-14 projekt uchwały
39 uchwała komisja budżetu i infrastruktury (PDF, 62.00Kb)
II Sesja Rady Gminy Gorzkowice
2024-05-14 projekt uchwały
40 uchwała komisji skarg, wniosków i petycji (PDF, 61.87Kb)
II Sesja Rady Gminy Gorzkowice
2024-05-14 projekt uchwały
41 uchwała komisja rewizyjna(1) (PDF, 60.01Kb)
II Sesja Rady Gminy Gorzkowice
2024-05-14 projekt uchwały