Przejdź do treści

I Sesja Rady Gminy Gorzkowice

Data posiedzenia
06-05-2024, godz. 12:00
Miejsce posiedzenia
Urząd Gminy Gorzkowice ; ul. Szkolna 3 ; 97-350 Gorzkowice

Porządek obrad

  • 1. 2. Otwarcie sesji Rady Gminy przez najstarszego wiekiem radnego obecnego na sesji.
  • 2. 2. Złożenie ślubowania przez Radnych Rady Gminy.
  • 3. 2.Wybór Przewodniczącego Rady Gminy.
  • 4. 2.Przejęcie prowadzenia obrad przez Przewodniczacego Rady Gminy.
  • 5. 2.Wybór Wiceprzewodniczącego/ych Rady Gminy.
  • 6. 2.Złożenie ślubowania przez Wójta Gminy.
  • 7. 2. Sprawy rózne.
  • 8. 2.Zamknięcie sesji.