Przejdź do treści

Posiedzenie wspólne komisji:
Komisja Budżetu i Infrastruktury, Komisja Edukacji i Ochrony zdrowia, Komisja Rewizyjna, Komisja Skarg Wniosków i Petycji

Data posiedzenia
05-06-2024, godz. 08:30
Miejsce posiedzenia
Urząd Gminy Gorzkowice ; ul. Szkolna 3 ; 97-350 Gorzkowice

Porządek obrad