Przejdź do treści

Komisja Edukacji i Ochrony zdrowia

 • Rodzaj: komisja stała
 • Data powołania: 20-05-2024
 • Uchwała powołująca: Uchwała nr II.6.2024
 • Zakres działania:

  1. Przedmiot działania Komisji obejmuje sprawy dotyczące:

  1) edukacji publicznej, w tym szkół i przedszkoli ,

  2) ochrony zdrowia i pomocy społecznej, 

  3) kultury, w tym biblioteki gminnej i innych placówek upowszechniania kultury,

  4) kultury fizycznej i turystyki, sportu w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych,

  5) opiniowania projektów uchwał w sprawach należących do właściwości Komisji,

  6) analizowania, rozpatrywania i opiniowania innych spraw przekazanych Komisji przez Radę Gminy 


Skład komisji

Imię i nazwisko Funkcja Przynaleźność
1 Adam Wachowski przewodniczący
2 Marcin Słowiński wiceprzewodniczący
3 Rafał Pechta członek
4 Agnieszka Ziemba członek
5 Krzysztof Wawrzyńczak członek
6 Marek Siewierski członek
7 Martyna Komar członek
8 Michał Słowiński członek